ОҚМФА-ның халықаралық бағдарламалары

Print

2015-2018 ж.ж. cтратегиялық жоспарына сәйкес ОҚМФА халықаралық ынтымақтастық пен академиялық ұтқырлықты кеңейту білім беру саласындағы ЖОО-ды дамыту басым бағыттардың міндеттерінің бірі болып табылады.

logo_kk

Алға қойылған міндеттер орындалуы бірнеше іс-шаралар арқылы іске асырылады:
1) қолданыстағы ынтымақтастықты дамыту;
2) инновациялық жобаларды шетелдік университеттермен ынтымақтастық туралы меморандумдар жасау арқылы құру;
3) білім беру консорциумдар мен командаларға бірлесу;
4) әр түрлі халықаралық бағдарламаларда белсенді қатысу.

Көрсетілген іс-шаралардың көбісі Эразмус +бағдарламасы сияқты халықаралық бағдарламаларға қатысу көмегімен қол жеткізілуі мүмкін.

2015 жылда Эразмус + Қазақстан Ұлттық кеңсесінің белсенді кеңестік, ақпараттық қолдау көмегімен ОҚМФА алғаш рет Эразмус + 561857-ЕРР-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP “Modernizing Health Education in Universities” (ModeHEd) деген жобаның қатысушысы болды.